KOPERASI KAKITANGAN LPPKN (M) BERHAD. (4697)

NO.12B, TINGKAT 9, BANGUNAN LPPKN, JALAN RAJA LAUT,
50350 KUALA LUMPUR.

Tel/Fax : +603-2692 8661, +603-2613 7555 Samb. 3900
Emel : koperasilppkn@gmail.com


PENGENALAN

Koperasi Kakitangan LPPKN (Malaysia) Berhad (No. Pendaftaran : 4697) adalah sebuah pertubuhan koperasi yang ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1948 dan didaftarkan pada 21 Januari 1972 dengan nama asalnya Syarikat Kerjasama Kakitangan Lembaga Perancang Keluarga Malaysia Berhad. 

Pada tahun 1979 nama tersebut telah ditukarkan kepada Koperasi Lembaga Perancang Keluarga Malaysia Berhad dan seterusnya nama terkini adalah Koperasi kakitangan LPPKN (Malaysia) Berhad pada tahun 1988. Keanggotaan Koperasi terbuka kepada semua kakitangan LPPKN.


Semasa penubuhan, keanggotaan Koperasi adalah seramai 42 orang.  Pada tahun 1983, Pengurusan LPPKN telah menyuntik modal sebanyak RM 50,000.00 sebagai modal pusingan untuk memberi pinjaman kepada anggota-anggota.  Kini jumlah keanggotaan Koperasi adalah seramai 807 orang dengan modal syer anggota sebanyak RM 78,400.00.

Dalam melaksanakan perancangan strategiknya, Koperasi Kakitangan LPPKN (Malaysia) Berhad mengembeling sumber yang ada secara optima dan mengamalkan pengurusannya yang telus dan profesional. Ini membolehkannya terus berkembang dalam mencapai visinya sebagai sebuah Koperasi yang unggul, maju, berketerampilan dan menjadi lambang kejayaan gerakan Koperasi di Malaysia. Setelah beroperasi selama 39 tahun Koperasi Kakitangan LPPKN (Malaysia) Berhad mempunyai jumlah aset lebih daripada 5 juta.

 

Barisan Ahli Lembaga Koperasi bagi tahun 2020/2021

k to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content